O Firmie

Polska Federacja sp. z o.o. powstała w 2008 roku z inicjatywy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, której prace statutowe aktywnie wspomaga. Jej głównym celem jest wspieranie szeroko pojętej hodowli bydła mlecznego w Polsce, oraz efektywnej produkcji mleka na terenie naszego kraju. Aby sprostać tym zadaniom, spółka jest wydawcą specjalistycznego miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”, prowadzi sprzedaż wysokiej klasy kolczyków do identyfikacji bydła.

Nasza oferta jest w szczególności adresowana do hodowców bydła będących pod oceną użytkowości mlecznej w Polsce. To właśnie z myślą o nich, jako o grupie najbardziej aktywnej i świadomej w rodzimym rolnictwie, przygotowywane są publikacje:
– w wydawanym miesięczniku,

– na stronie internetowej dedykowanej gazecie – Holstein.pl,
– w mediach społecznościowych.

Również dla nich, przygotowana została specjalna oferta dotycząca proponowanych kolczyków dla bydła, której konstrukcja pozwala na różnicowanie cennika w taki sposób, aby był on atrakcyjny niezależnie od wielkości posiadanego stada.

Ostatnim przedsięwzięciem w jakie zaangażowała się spółka, było otwarcie sklepu internetowego, w którym oferowane są produkty dedykowane zarówno do pracy w gospodarstwie mlecznym, jak i przedmioty codziennego użytku.

Misją Polskiej Federacji sp. z o.o. jest stworzenie płaszczyzny nie tylko handlowo usługowej, ale także takiej, która sprzyjałaby komunikacji między hodowcami, będąc jednocześnie sposobem przekazywania konkretnej, merytorycznej wiedzy dotyczącej hodowli i chowu bydła mlecznego w całej jego złożoności, oraz aktualnych informacji o rynku mleka i aktywności PFHBiPM.

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników:
Leszek Hądzlik

Rada Nadzorcza:

  1. Edgar Beneš
  2. Zbigniew Chwastek – wiceprzewodniczący
  3. Janusz Czubski
  4. Przemysław Jagła – przewodniczący
  5. Tomasz Kocięba
  6. Zbigniew Młyński
  7. Martin Ziaja

Zarząd:
Stanisław Kautz – prezes Zarządu

INFORMACJE REJESTROWE
Polska Federacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Polska Federacja sp. z o.o.)
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
NIP: 701-01-49-440 | REGON: 141596839
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000313969
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.